Klik & Lees meer: Rijschool en rijangst een oplossing?

Gelukkig werd er snel een rijschool gevonden en het eerste uur op de autosnelweg verliep prima. Wat praktische tips hier en daar en de les was daarmee voorbij. Tijdens de 2e keer liep het helemaal fout; angstgedachten over de autosnelweg waren prominent aanwezig en er was geen voorbereiding over wat er gedaan zou worden noch wat er verwacht kon worden. De opdracht werd gegeven om 3 vrachtauto’s in 1x in te halen. (dit is een behoorlijke pittige opdracht voor de 2e keer). Waarbij tijdens de 2e vrachtauto een personenauto snel van achter naderde met knipperende lichten.

Voor iemand die rijangst ervaart is dit een ware nachtmerrie! Na deze gebeurtenis werd meteen van de autosnelweg afgegaan…. Een cruciale fout.

Wat dan wel wel te doen? Het lijkt logisch om na een angstige ervaring even te stoppen, echter als dit gebeurt zullen de hersenen dit registreren als “beloning” en zal bij een volgende keer de drang om van de autosnelweg af te gaan groter zijn (er volgt immers een beloning). Je hersenen zien dit als beloning omdat er endorfines worden vrijgegeven, je zal dan ook een heerlijk gevoel krijgen als je die autosnelweg afgaat. Stel jezelf de vraag….Wil ik van de snelweg af of juist doorrijden?

Er is na deze actie besloten om niet verder te gaan bij deze rijschool

Telefonisch hebben we dit nogmaals doorgenomen en positief naar deze gebeurtenis kunnen kijken. Dit is belangrijk om de cliënt te laten inzien dat ze zeker van haar rijangst kan afkomen. De drive om van haar rijangst af te komen is in grote mate aanwezig (erg belangrijk).

Hiermee wil ik aangeven, hoe goed een rijschool ook zijn best doet, dat een instructeur met een coachende en NLP achtergrond meer inleeft en inzicht heeft dan een basis rijschool en rijinstructeur.

Ook voor mij weer een wijze les!