Privacy Policy

Voor bezoekers van www.rijangstnoordholland.nl

Via deze website verzamelem we her en der gegevens van je. En besluit je klant van ons te worden, dan hebben wij ook gegevens van je nodig. In deze Privacyverklaring lees je welke gegevens wij van je verzamelen, met welk doel we dat doen, wie deze informatie nog meer ziet en hoe lang jouw gegevens worden bewaard.


Heb je vragen over deze verklaring? Je kunt contact met ons opnemen via info@rijangstnoordholland.nl


Het bedrijf Rijangst Noord-Holland

Het Voert 184

1613KL Grootebroek

Ik ben niet de enige die in bovenstaande bedrijven werkt. Ook mijn businesspartner werkt in mijn bedrijf. Vandaar dat ik het in deze privacyverklaring over ‘we’ heb. Want zowel ik als mijn businesspartner zien en verwerken persoonlijke gegevens van jou.


Algemeen

We vinden het belangrijk om vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan. En niet alleen omdat we verplicht zijn dat volgens de AVG te doen. We gebruiken je persoonsgegevens voor het doel waarvoor je ze aan ons hebt gegeven. Dit betekent dat we niks geks met jouw gegevens doen en deze al helemaal niet verkopen. Uiteraard gebeurt de verwerking van jouw gegevens in overeenstemming met de AVG.


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die je met ons deelt:

Online als je onze website bezoekt, een contactformulier invult, een reactie op ons blog geeft, ons een e-mail stuurt, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of voor een van onze workshops of trainingen of een afspraak plant.

Offline als je informatie met ons deelt. Bijvoorbeeld als je ons belt of ons tijdens een ontmoeting jouw e-mail adres geeft omdat je onze nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen, als je offline een van onze diensten koopt of als je klant van ons bent.


Welke informatie verzamelen we online?

We verzamelen geen persoonlijke informatie van jou als je onze website bezoekt. Tenzij je deze vrijwillig met ons deelt. Je kunt onze website dus anoniem bezoeken.


Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. We hebben namelijk Google Analytics op onze website geïnstalleerd. Hierdoor kunnen we zien wanneer en hoe vaak onze website bezocht wordt en welke pagina’s bezoekers bekijken. We hebben ervoor gezorgd dat jouw IP-adres wordt geanonimiseerd. Dat betekent dat wij en Google niet kunnen zien wie jij bent. Wij hebben Google ook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie met anderen te delen. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die wij met Google hebben afgesloten.

Daarnaast vind je op onze website social media deelknoppen. Hierdoor kun je ons ook makkelijk op social media vinden en kun je onze berichten via deze media delen. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees in de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+ / Youtube en Pinterest welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan.


Nieuwsbrief

Als je je voornaam en e-mailadres achterlaat om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief dan gebruiken we deze gegevens alleen om de nieuwsbrief naar je toe te sturen. Meld je je af, dan verwijderen wij je gegevens uit onze database.


Reactie op het blog

Geef je een reactie op een blogartikel, dan zien ook andere bezoekers van onze website je naam en – mits je die hebt ingevuld – ook je url. Vul je ook je e-mail adres in, dan wordt dit niet zichtbaar voor andere bezoekers van onze website. Wij kunnen wel zien wat jouw e-mail adres is, maar we doen hier verder niets mee. Zolang het blogartikel online staat, zal ook jouw reactie zichtbaar blijven.


Contactformulier

De gegevens die je via een contactformulier invult gebruiken we om contact met je op te nemen. Deze gegevens worden aan de achterkant van onze website opgeslagen. Daarom is de verwerkingsovereenkomst die wij met de beheerder van onze website hebben afgesloten ook hierop van toepassing.


Aanmelding voor een training of workshop

Meld je je via de website aan voor een van onze workshops of trainingen, dan hebben wij persoonsgegevens van je nodig voor het maken van een factuur. Ook hebben wij je gegevens nodig om je te kunnen benaderen voor zaken die met die specifieke workshop en/of training te maken hebben.


E-mail

Zodra je ons mailt, deel je feitelijk persoonsgegevens met ons. Deze gegevens gebruiken wij voor het doel waarvoor je deze gegevens aan ons verstrekt hebt.


Welke informatie verzamelen we offline?

Telefoon

Neem je telefonisch contact met ons op, dan krijg je Anton of businesspartner aan de telefoon. Wij maken vrijwel altijd een korte notitie van het gesprek, zodat we kunnen terugvinden wat er besproken en/of afgesproken is.


Intakegesprek

Heb je een gesprek omdat je interesse hebt in een van onze diensten, dan maken wij aantekeningen van het gesprek. Hierin noteren wij wat we besproken hebben, wat jouw belangrijkste vraag is en wat jullie hebben afgesproken.


Aanmelding test, training, workshop, 1-op-1 traject

Besluit je klant van ons te worden, dan hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Deze gegevens hebben wij nodig om een factuur te kunnen maken. Ook hebben wij je gegevens nodig om je te kunnen benaderen voor zaken die met die specifieke workshop en/of training te maken hebben.

Uiteraard ziet onze boekhouder ook deze facturen, dus ook voor deze facturen is de verwerkingsovereenkomst die wij met haar hebben afgesloten van toepassing.


Als we samenwerken

Op het moment dat je klant van ons bent, verzamelen we ook andere informatie van je. Informatie die te maken heeft met de inhoud van de dienst die je van ons afneemt. Wij noteren kort wat er is besproken en/of afgesproken tijdens bijeenkomsten en/of coachinggesprekken. Vaak delen klanten ook mondeling vertrouwelijke informatie met ons. Bijvoorbeeld over klanten voor wie ze werken en/of gewerkt hebben. Deze informatie noteren wij niet en zullen wij ook nooit met anderen delen. Deze informatie wordt dus ook nergens opgeslagen.


Evaluatieformulier

Na afloop van veel van onze diensten vragen wij onze klanten vaak een evaluatieformulier in te vullen. Deze papieren formulieren bewaren wij in een map bij ons op kantoor. We gebruiken deze formulieren waarvoor ze bedoeld zijn: het evalueren van onze diensten. We zullen de gegevens die je op dit formulier invult nooit met anderen delen en we zullen je n.a.v. het formulier alleen actief voor andere diensten benaderen als je ons hier op het formulier toestemming voor hebt gegeven.


Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Als ondernemers zijn wij wettelijk verplicht om onze administratie zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Dit is ook de termijn waarop wij de evaluatieformulieren, de gegevens van de intakegesprekken en de gegevens die we verzameld hebben gedurende de periode dat je klant van ons was bewaren.

We doen dit omdat het onze ervaring is dat mensen die wij hebben gesproken en besluiten geen klant te worden dat in de jaren daarna vaak alsnog doen. Ook nemen veel oud-klanten na een aantal jaar een vervolgdienst bij ons af. Door je gegevens te bewaren kunnen wij terugvinden wat wij in het verleden besproken en/of gedaan hebben. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening optimaal op jou en je vraag afstemmen.

Na zeven jaar bewaren wij deze gegevens alleen nog geanonimiseerd. Dit geeft ons inzicht in de vragen die onze (potentiële) klanten hebben en het helpt ons om producten en diensten te blijven ontwikkelen die hierop zijn afgestemd.


Inzage, rectificatie en wissen van je gegevens

Uiteraard kun je inzien welke gegevens wij van jou bewaard hebben. Neem contact met ons op en we laten het je zien. Op jouw verzoek kunnen we jouw gegevens ook aanpassen of wissen. Hoewel het natuurlijk voor zich spreekt, noemen we het toch even: de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn om te bewaren kunnen we niet voor je wissen.


Bezwaar en intrekken toestemming

Je kunt bezwaar maken tegen het feit dat wij persoonsgegevens van je verwerken. Dat kun je doen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Hier kun je ook een klacht indienen als je vindt dat wij niet zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

Uiteraard heb je ook recht op het intrekken van de toestemming van het verwerken van je persoonsgegevens. Realiseer je wel dat als wij jouw gegevens niet mogen verwerken, je ook nauwelijks van onze dienstverlening gebruik kunt maken. We hebben nou eenmaal bepaalde gegevens van je nodig om met je te kunnen samenwerken.


Overdracht gegevens

Ga je met een andere partij in zee, dan heb je het recht op de overdracht van je persoonsgegevens naar deze nieuwe partij. Waarschijnlijk is het eenvoudiger als je de gegevens zelf opnieuw aanlevert, maar we zijn wettelijk verplicht je dit aan te bieden. Dus dan doen we dat.